Miljödiplom

Ett miljödiplom visar att verksamheten har infört ett miljöledningssystem och arbetar på ett aktivt på ett systematiskt sätt med ständiga miljöförbättringar i verksamheten.