VÅR MILJÖPOLICY

VI FÖRSÖKER FÅ ALLA I FÖRETAGET ATT HANDLA MILJÖ-MEDVETET I ALLA MOMENT I OCH KRING VÅRT ARBETS-UTFÖRANDE.
DET TA INNEBÄR ATT VI:

  • utbildar våra montörer i effektiv materialanvändning för maximal besparingseffekt.
  • engagerar personalen i vårt miljöarbete genom information och utbildning.
  •  i största utsträckning använder oss av de produkter som är de bästa på marknaden ur miljösynpunkt när vi utför våra tjänster.
  • försöker minska våra utsläpp från våra fordon genom bilvård, medveten körning och planering.
  • följer miljölagstiftningen som gäller för vår verksamhet.
  •  strävar efter att sortera så mycket som möjligt av det avfall som uppkommer.
  • begär in miljödeklarationer från våra leverantörer för att kunna bedöma, påverka och utvärdera deras miljöarbete.
VI STRÄVAR EFTER ATT MINSKA VÅR NEGATIVA MILJÖBELASTNING GENOM ATT FÖREBYGGA LUFTFÖRORENINGAR OCH STÄNDIGT FÖRBÄTTRA VÅRT MILJÖARBETE.