Miljödiplom

Ett miljödiplom visar att verksamheten har infört ett miljöledningssystem och arbetar på ett aktivt systematiskt sätt med ständiga miljöförbättringar.