Vilka är vi?

Vi är ett entreprenad- och serviceförtag som finns i Göteborg och Lerum.
Våra kunder är rör- ventilations- och byggföretag, fastighetsförvaltare, bostadsbolag och kommuner.

Vad är teknisk isolering?

VVS-isolering innebär att man isolerar värme- kall- och varmvattenrör och ventilationsrör. Ibland isoleras avloppsrör för att förhindra ljud eller kondens.
Arbetet har en energibesparande effekt eftersom isoleringen förhindrar spillvärme.

LTI

LTI Isolering har i mer än 20 år arbetat med teknisk isolering i göteborgsområdet. Kundens behov är alltid första prioritet för oss och vi besitter den kunskap och erfarenhet som krävs.
Vi arbetar kontinuerligt och långsiktigt för att ständigt förbättra vår verksamhet.