BAS-byggarbetsmiljösamordnare

På LTI finns utbildad personal i BAS-P och BAS-U, vilket innebär en ökad kunskap i hur arbetsmiljöfrågorna ska styras i ett projekt, från planering till färdigställande. Detta för att få en större säkerhet på arbetsplatserna.

ID06

Alla våra anställda är ID06 legitimerade.
Det innebär att vi kan visa vår identitet och vilket företag vi är anställda på, på de arbetsplatser som har närvaroredovisning.
Detta görs för att bl a försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet, och därmed stärka den sunda konkurrensen.
Det ger också en överblick om vilka som vistas på arbetsplatsen och säkerhetsarbetet förenklas.

Heta Arbeten

Samtliga av våra montörer har gått kurs i "Heta arbeten"

Liftkurs

Alla våra montörer har genomgått utbildning i mobila arbetsplattformar.
Med utgångspunkt i ISO 18878:2004 har utbildningen omfattat genomgång av relevanta arbetsmiljöregler samt teoretiska och praktiska aspekter på handhavande av självgående bomliftar, självgående saxliftar, stödbensliftar samt pelarliftar.

Certifiering

Våra montörer är certifierade isolerare.

Cellgummicertifikat

De flesta i företaget har cellgummicertifikat.

Kvalitet- Miljö- och arbetsmiljö

Vår KMA samordnare har gått en tvåårig kvalificerad yrkesutbildning i kvalitet & miljösamordning.
Alla våra anställda har gått  grundläggande miljöutbildning enligt kraven i Svensk Miljöbas och Göteborgsmetoden.