Vi är miljödiplomerade vilket innebär att vi följer kraven i Svensk miljöbas kravstandard.
Vårt miljöledningssystem är granskat och godkänt av Göteborgs stad Miljöförvaltningen.