VÅR KVALITETSPOLICY
 

  • Vår verksamhet styrs av våra kunders efterfrågan och behov.
  • Tillmötesgående, god service och väl utförda arbeten ska prägla bolaget och ge oss nöjda kunder.  
  • För oss är det viktigt att alla medarbetare har goda arbetsförhållanden så att vi kan ge bästa möjliga service till våra kunder.
  • Vi arbetar med att ständigt förbättra de tjänster vi utför genom samverkan inom bolaget och tillsammans med våra kunder.
  • Våra nyckelord är service, kvalitet och pris.

VI ANVÄNDER ISO-STANDARDEN ISO 9001 SOM STÖD I VÅRT KVALITETSARBETE.