VÅR MILJÖPOLICY

 
 
LTI Isolering AB är ett entreprenad- och serviceföretag som utför all typ av teknisk isolering. Vårt arbete innebär en energibesparing av teknisk installation på industrier och fastigheter. 
Vi försöker få alla i företaget att handla miljömedvetet i alla moment i och kring vårt arbetsutförande. Det innebär att vi:


·        utbildar våra montörer i effektiv materialanvändning och arbetsutförande för maximal besparingseffekt.
 
·        engagerar anställda i vårt miljöarbete genom information och miljöutbildning.

·        ställer krav på produkter och väljer i största utsträckning de som bäst ur miljösynpunkt.

·        försöker minska våra utsläpp från våra fordon genom bilvård, medveten körning, och planering.
 
·        följer miljölagstiftningen som gäller för vår verksamhet.

·        strävar efter att sortera så mycket som möjligt av det avfall som uppkommer.

·        gör leverantörsbedömningar där vi bland annat utvärderar våra leverantörers miljöarbete.

 
Vi strävar efter att minska vår negativa miljöbelastning genom att förebygga luftföroreningar och ständigt förbättra vårt miljöarbete.